تماس با ما

ایمیل و شبکه های اجتماعی+98 9182560478
Iran Stone Co

دفتر مرکزی


تهران، میرداماد
+98 21 22224233
+98 21 22251141


نمایندگیها در قزاقستان


R.A.K GRANIT LLP, آستانه, قزاقستان
+7 778 978 57 59


علیرضا توکلی, دفتر آلماتی، قزاقستان
+7 702 718 68 69