سنگبریها

فرآوری سنگ خام


فعالیت ما با استخراج سنگ خام به صورت کوپ از معادن شروع می شود و سپس فرآوری آن در سنگبری به اشکال مختلف صورت می گیرد. بر همین اساس کمپانی ISCO با احداث سنگبریهای مجهز به ماشین آلات داخلی و همچنین خارجی چرخه ی کامل تولید سنگ ساختمانی و تزئینی را از معدن تا تحویل به مشتری را در دست خود دارد که همین ویژگی باعث شده تا کمپانی ISCO یکی از تولید کننده های متمایز در بین تولید کننده های ایران باشد. در حال حاضر کمپانی دارای ۳ سنگبری مجهز می باشد که توانایی تولید ابعاد مختلف سنگ مانند اسلب، تایل، آنتیک و … را دارد.


 • Wooden Crates
  Wooden Crates
  Ready to be shipped to KAZAKHSTAN, ASTANA BALLET Project
 • Wooden Crates
  Wooden Crates
  Ready to be shipped
 • Travertine
  Travertine
  Travertine Batch Side View
 • Tiles Depot
  Tiles Depot
  Jahan Nama Factory
 • Slab Line
  Slab Line
  Jahan Nama Slab Line
 • Blocks
  Blocks
  Blocks Ready For Process
 • Factory Yard
  Factory Yard
  Jahan Nama Factory Yard
 • Block Ready For Process
  Block Ready For Process
  Jahan Nama Factory Yard
 • Slab Line
  Slab Line
  Slabs to Be Cut to Size
 • Tiles
  Tiles
  Some Boukan Travertine Limestone Tiles
 • Slab Line
  Slab Line
  Adjusting Slabs for Cutting to Size
 • Slab Line
  Slab Line
  Kavir Marble Slab Getting Ready
 • Gang Saw Machine
  Gang Saw Machine
  Italian Machines
 • The Office
  The Office
  Jahan Nama Factory, Kashan, Iran