مرمریت کویر کاشان

[huge_it_slider id=”11″]
این معدن نیز همانند معدن عباس آباد از ظرفیت زیادی برخورداراست. در این معدن سنگ مرمریت کرم، بیژ و خاکستری قابل استخراج هستند.

سنگ کوپ

نمونه عکس سنگ های کوپ این معدن را اینجا مشاهده کنید.