پروژه‌ها

و در نهایت !

ما برخی از پروژه های بزرگ خود را در داخل و خارج از کشور برای شما انتخاب کردیم تا نمای واقعی بخشی از محصولات کمپانی را چک کنید.

 • Tehran, Iran
  Tehran, Iran
  Supplying with Abbas Abad Light Trvaertine
 • Tehran, Iran
  Tehran, Iran
  Supplied with Abbas Abad Light Travertine
 • Tehran, Iran
  Tehran, Iran
  Supplied with Abbad Abad Super Light Travertine
 • Astana, Kazakhstan
  Astana, Kazakhstan
  Supplied with Boukan Travertine Limestone
 • Astana, Kazakhstan
  Astana, Kazakhstan
  Supplied with Boukan Travertine Limestone
 • Astana, Kazakhstan
  Astana, Kazakhstan
  Supplied with Boukan Travertine Limestone
 • Astana, Kazakhstan
  Astana, Kazakhstan
  Supplied with Boukan Travertine Limestone