مرمریت رباط مراد

[huge_it_slider id=”10″]
این معدن مرمریت در روستای رباط مراد در نواحی شهر خمین واقع شده که در آن مرمریت مشکی با رگه های زرد با بافت کنگلومرا با نام مرمریت گلدن مارشال و مرمیت مارشال یافت می شود.

سنگ کوپ

نمونه عکس سنگ های کوپ این معدن را اینجا مشاهده کنید.