دفتر مرکزی

استان مرکزی ، محلات ، نیم ور ، قطب صنعتی نیم ور ، صنایع سنگ نما ، گروه معادن و سنگبری های پورحسنی

دفتر تهران

شهرک صنعتی شمس اباد بلوار بهارستان نبش بلوار نارنجستان گروه معادن و سنگبری های پورحسنی

تلفکس: -----

مجید پورحسنی: ۰۹۱۲۲۰۴۱۰۶۵

مهران پورحسنی: ۰۹۱۲۲۱۳۵۶۴۵

دفتر مرکزی

استان مرکزی ، محلات ، نیم ور ، قطب صنعتی نیم ور ، صنایع سنگ نما ، گروه معادن و سنگبری های پورحسنی

دفتر تهران

شهرک صنعتی شمس اباد بلوار بهارستان نبش بلوار نارنجستان گروه معادن و سنگبری های پورحسنی

تلفکس: -----

مجید پورحسنی: ۰۹۱۲۲۰۴۱۰۶۵

مهران پورحسنی: ۰۹۱۲۲۱۳۵۶۴۵

سنگ‌های این ماه

سنگ‌ چینی قروه

سنگ‌ تراورتن عباس آباد

سنگ‌ مرمریت مارشال

آخرین خبــــــرها

سنگ‌ چینی قروه

سنگ‌ چینی قروه

سنگ‌ چینی قروه

آخرین آموزش‌ها

سنگ و معماری

هنر و سنـــــگ

مهم ترین نکات در فروش سنگ

ارتبـــــــــاط بــــــا مــــا

نیم‌ور | صنایع سنگ نما

INFO@IRAN-Stone.com

ارتبـــــــــاط بــــــا مــــا

نیم‌ور | صنایع سنگ نما

INFO@IRAN-Stone.com